DODATNE USLUGE

PERSONALNI
TRENING

 

20/200

 

PERSONALNI TRENING podrazumeva vežbanje “1 na 1” i ova usluga je pravi izbor za Vas zbog personalizovanog i planskog pristupa fitnesu! Podrazumeva vežbanje jedne osobe sa personalnim trenerom u trajanju od 60 minuta, 1 ili 12 puta mesečno.

– BEST WAY –

DUO PERSONALNI TRENING

 

30/300

 

DUO PERSONALNI TRENING podrazumeva vežbanje “2 na 1” i ova usluga je idealni izbor ako želite da vežbate sa još jednom osobom, a da ujedno ostvarite sjajne rezultate! Podrazumeva vežbanje dve osobe sa personalnim trenerom 1 ili 12 puta mesečno, u trajanju od 60 minuta.

– TOGETHER IS BETTER –

IZRADA PROGRAMA
V
EŽBANJA

 

50€

 

Ova usluga predstavlja izradu personalizovanog programa vežbanja koji je po kvalitetu prvi na lestvici ispod  usluge personalnog treninga “1 na 1”.

IZRADA PROGRAMA
ISHRANE

 

50€

 

Ova usluga podrazumeva izradu plana ishrane koji je u potpunosti uklopljen sa Vašim navikama,potrebama I željama, a da pri tom ne narušavate zdravlje.


RASTEZANJE

 

12/120

 

Vežbe rastezanja spadaju u važan i neizostavan deo svakog treninga u trajanju od 20 minuta. Rastezanje kao dodatnu uslugu, uz aktivnu članarinu mogu uplatiti i koristiti svi članovi. Uz aktivnučlanarinu ova vrsta usluge nema vremensko ograničenje u pogledu iskorišćenja.

PROGRAM
REDUKCIJE

 

cena na upit

 

Dozvolite da uz pomoć našeg vrhunskog  tima: fitnes trenera, fizioterapeuta, savetnika za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i fitnesu i lekara iz ordinacije sportske medicine Vita Maxima za kratak period napravite veliku promenu u vašem životu, napravite korak prema zdravijem načinu života, korak ka potpunoj transformaciji vašeg tela i spoznaje  wellness načina života.

OSTALE USLUGE:

OU
F
Spa-uslugeh