4Kinesis je nastao kao potreba da se ljudima približi fizička aktivnost kako bi poboljšali kvalitet svog života. Pomoću ovog inspirišućeg koncepta ponovo otkrivamo lepotu slobodnog i prirodnog pokreta .

 

Na Kinesis spravama je moguće izvođenje preko 250 najrazličitijih vežbi koje poboljšavaju snagu, fleksibilnost i ravnotežu. Takođe, Kinesis omogućava izvođenje vežbi koje uključuju posebne grupe mišića na različitim nivoima opterećenja, kao i izvodjenje pokreta koji uključuju nekoliko mišićnih grupa (kinetičkih lanaca). Sve pokrete je moguće izvoditi u tri dimenzije.