Kao sportista, sklon timskom radu, priključio se timu kluba SkyWellness, gde je svoje trenažne koncepte bazirao na individualnim potrebama klijenata. Predan i istrajan u svojim ciljevima, u radu za klijentima teži da iste osobine probudi i da tako zajedno postignu najbolje rezultate i zadati cilj.

 

Rođen 1988. godine u Smederevu. Dugogodišnje aktivno bavljenje košarkom i postizanje najviših rezulata sa timovima u kojima je igrao ga je posle završene srednje škole odvelo na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, gde je 2012.godine i diplomirao.