SKY 1 SOLO

SKY 1 SOLO podrazumeva 1 termin sa personalnim trenerom u trajanju od 60 minuta, za jednu osobu
bez dodatne aktivacije članarine. Mogućnost zakazivanja termina bez ograničenja u okviru radnog
vremena (radnim danima od 06:30 do 22:30h i vikendom od 09:00 do 21:00h).
Ova usluga obuhvata korišćenje klupskih peškira i suve finske saune, najduže sat vremena pre ili posle
personalnog treninga. Neophodno je da korisnik sa sobom ponese čistu opremu za trening, dokument sa
slikom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Category: SKU: 30064