PROGRAM REDUKCIJE

Uspešna i temeljna promena u načinu života, podrazumeva planski, personalizovani pristup svakom korisniku.To nas je podstaklo da kreiramo ovaj  paket usluga  samo za vas! Uz potpuno besplatnu konsultaciju sa stručnim licem i kroz  niz  lakih  testiranja, uradićemo adekvatan program ishrane za vas , izabrati  nivo aktivnosti  koji je u sklopu vaših trenutnih mogućnosti i u saradji sa teraputom predložiti tretmane koji bi mogli da ubrzaju željeni  proces.

Bez obzira na specifičnosti svakog programa ponaosob, redukcija telesne težine uvek obuhvata :

  • Merenje telesnog sastava
  • Test snage gornjeg i donjeg dela tela
  • Test zamora
  • Konsulatcija sa lekarskim timom (ukoliko je potrebna)
  • Izrada plana ishrane na višemesečnom nivou u zavisnosti od potreba
  • Izrada programa vežbanja koja može biti praćena kroz vežbanje sa trenerom (personalni treninzi) ili nadgledana/vođena aktivnost  (gde samostalno vežbate uz mogućnost redovnih  konsultacija  i nadzor trenera )

Uključite se u evolutivnu promenu svakodnevice koja vam neće biti nagla i neprirodna. Nećete ni primetiti, a vaše navike i zahtevi će se promeniti. Ono što je s’ početka delovalo kao nemoguć zadatak, za vašu novu ličnost, sada izgleda samo kao zagrevanje.

Uz SkyWellness
Možete!

Category: