PERSONALNI TRENING PAKET 12 – 1 MESEC

PAKET 12 PERSONALNIH TRENINGA podrazumeva vežbanje “1 na 1”. Podrazumeva vežbanje jedne osobe sa personalnim trenerom, 12 puta u toku meseca na treningu koji traje 60 minuta. Takav vid treninga daje najbolje efekte u najkraćem roku.

Paket personalnih treninga kao dodatno naplativu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu, osim članova koji su se opredelili za neki od Formata ili Multi group članarinu. Paket personalnih treninga traje traje mesec od dana uplate i aktivacije paketa i ne može se produžiti (bez obzira na broj odrađenih termina). Pod aktivacijom paketa podrazumeva se datum prvog odrađenog treninga nakon uplate. Ova usluga podrazumeva rezervisane ili fiksirane termine u cilju obezbeđivanja dinamike odrađivanja treninga u željenom terminu.

Category: SKU: 30055