KINEZI TAPING

KINEZI TEJPING je metoda koja se zasniva na prirodnom procesu izlečenja tela. Njeni osnovni principi su kineziologija. Kineziotaping je u stvari specijalna traka koja po svojim karakteristikama (težina, debljina, elastičnost) je vrlo slična samoj koži. Treba znati da ona ne sadrži nikakva farmakološka sredstva (ruski flaster) već lepak koji je na njoj hipoalergijski tako da sama traka maksimalno dopušta disanje kože. Vodootporna je te korisnici mogu slobodno izlagati tretirane delove vodi. Nosi se tri do pet dana i zbog ovih karakteristika može se neograničeno koristiti bez štetnih posledica. Taping se koristi za sve vidove lečenja u kineziterapiji, ali se može primenjivati i za poboljšanje rezultata kod sportista. Osnovno dejstvo tapinga je da ubrzava protok telesnih tečnosti (limfe i krvi) i da takav tretirani deo se brže i bolje ishranjuje, a samim tim se iritacija na receptore u koži smanjuje, a povećava se lokalna temperatura. Aplikovana traka deluje tako što pravi male nabore pri svakom pokretu pa tako na koži je svaki segment pod terapijom 24 sata.

Category: SKU: 323