IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA

  • IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA

Ova usluga predstavlja personalizovani program vežbanja koji je po kvalitetu prvi na lestvici ispod usluge personalnog treninga “1 na 1”.

Izrada programa vežbanja obuhvata:

  • Upoznavanje sa fitnes menadžerom, otvaranje profila na MY WELLNESS CLOUD platformi, popunjavanje upitnika o zdravstvenom stanju, istoriji vežbanja I utvrđivanje aspiracija I cilja klijenta;
  • Odrađivanje antropometrijskih merenja (bioimpedanca I merenje obima) ;
  • Odrađivanje testa maksimalne snage I aerobne izdržljivosti;
  • Izradu personalizovanog programa vežbanja na MWC platformi zasnovanu na svim prikupljenim saznanjima o stanju I cilju klijenta;
  • Obuku za korišćenje MY WELLNESS aplikacije, preko koje imate pristup vašim podacima (programima treninga, merenjima, program ishrane i istoriji vežbanja) bilo kada i iz bilo kog prostora;
  • Program se izrađuje na dvomesečnom nivou i za to vreme trener radi “online coaching” klijenta preko MWC platforme I vrši eventualne korekcije;
  • kontrolno merenje nakon mesec dana i na kraju programa, kako bi utvrdili da li su neophodne promene u progamu vežbanja.

Izradu programa vežbanja kao dodatno naplativu uslugu mogu uplatiti i koristiti svi članovi kluba, kao i osobe koje nisu članovi kluba.

Category: SKU: 30062