IZRADA PROGRAMA ISHRANE 2 MESECA

  • IZRADA PROGRAM ISHRANE

Ova usluga podrazumeva pravljenje plana ishrane koji je uklopljen u potpunosti Vašim navikama, potrebama I željama, a da pri tom ne narušavate zdravlje.

Program ishrane obuhvata:

  • Nutritivni intervju sa korisnikom vezan za navike u ishrani, treningu kao I trenutne želje korisnika;
  • Analiza eventualnih zdravstvenih problema koji mogu da predestavljaju poteškoće u zacrtanom cilju korisnika;
  • Vođenje trodnevnog dnevnika ishrane radi procene energetskog unosa I uvida u dnevne navike korisnika;
  • Kompletna antropometrijska analiza telesnog sastava, na osnovu čega se određuju dnevne potrebe za unosom hrane I pića;
  • Ukoliko procenimo da je to potrebno prepoučujemo unos suplementacije u ishranu korisnika (vitamini,minerali ,sportski preparati I slično);
  • Detaljan razgovor sa korisnikom prilikom predaje plana radi edukacije I što lakše implementacije istog;
  • Tokom prve dve nedelje korisniku omogućavamo dve konsultacije putem elektronske pošte, radi potrebnih promena u planu obroka, namirnica ili vremena unosa određene hrane ili pića;
  • Kontrolno merenje nakon mesec dana I na kraju programa, kako bi utvrdili da li su neophodne promene u progamu ishrane.

Program ishrane kao dodatno naplativu uslugu mogu uplatiti i koristiti svi članovi kluba, kao i osobe koje nisu članovi kluba.

Category: SKU: 30063