Prikazano svih 9 rezultata

Rezervisano mesto

DUO PERSONALNI TRENING 1

DUO PERSONALNI TRENING podrazumeva vežbanje “2 na 1” I ova usluga je idealni izbor ako želite da vežbate sa još jednom osobom, a da ujedno ostvarite sjajne rezultate! Podrazumeva vežbanje dve osobe sa personalnim trenerom u trajanju od 60 minuta. Ako Vam je potrebna motivacija, planski i profesionalni pristup fitnesu i zabava, duo personalni trening je pravo rešenje.

Duo personalni trening kao dodatnu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu, osim članova koji su se opredelili za neki od formata (Teambeats i Spin) i Multi group članarinu. Uz aktivnu članarinu ova vrsta usluge nema vremensko ograničenje u pogledu iskorišćenja.

DUO PERSONALNI TRENING PAKET 12 – 1 MESEC

DUO PERSONALNI TRENING podrazumeva vežbanje “2 na 1” I ova usluga je idealni izbor ako želite da vežbate sa još jednom osobom, a da ujedno ostvarite sjajne rezultate! Podrazumeva vežbanje dve osobe sa personalnim trenerom u trajanju od 60 minuta. Ako Vam je potrebna motivacija, planski I profesionalni pristup fitnesu i zabava, duo personalni trening je pravo rešenje.

Duo personalni trening kao dodatnu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu, osim članova koji su se opredelili za neki od formata (Teambeats i Spin) i Multi group članarinu. Ova usluga podrazumeva rezervisane/fiksirane termine u cilju obezbeđivanja dinamike odrađivanja treninga u željenom terminu.

IZRADA PROGRAMA ISHRANE 2 MESECA

 • IZRADA PROGRAM ISHRANE

Ova usluga podrazumeva pravljenje plana ishrane koji je uklopljen u potpunosti Vašim navikama, potrebama I željama, a da pri tom ne narušavate zdravlje.

Program ishrane obuhvata:

 • Nutritivni intervju sa korisnikom vezan za navike u ishrani, treningu kao I trenutne želje korisnika;
 • Analiza eventualnih zdravstvenih problema koji mogu da predestavljaju poteškoće u zacrtanom cilju korisnika;
 • Vođenje trodnevnog dnevnika ishrane radi procene energetskog unosa I uvida u dnevne navike korisnika;
 • Kompletna antropometrijska analiza telesnog sastava, na osnovu čega se određuju dnevne potrebe za unosom hrane I pića;
 • Ukoliko procenimo da je to potrebno prepoučujemo unos suplementacije u ishranu korisnika (vitamini,minerali ,sportski preparati I slično);
 • Detaljan razgovor sa korisnikom prilikom predaje plana radi edukacije I što lakše implementacije istog;
 • Tokom prve dve nedelje korisniku omogućavamo dve konsultacije putem elektronske pošte, radi potrebnih promena u planu obroka, namirnica ili vremena unosa određene hrane ili pića;
 • Kontrolno merenje nakon mesec dana I na kraju programa, kako bi utvrdili da li su neophodne promene u progamu ishrane.

Program ishrane kao dodatno naplativu uslugu mogu uplatiti i koristiti svi članovi kluba, kao i osobe koje nisu članovi kluba.

Rezervisano mesto

IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA

 • IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA

Ova usluga predstavlja personalizovani program vežbanja koji je po kvalitetu prvi na lestvici ispod usluge personalnog treninga “1 na 1”.

Izrada programa vežbanja obuhvata:

 • Upoznavanje sa fitnes menadžerom, otvaranje profila na MY WELLNESS CLOUD platformi, popunjavanje upitnika o zdravstvenom stanju, istoriji vežbanja I utvrđivanje aspiracija I cilja klijenta;
 • Odrađivanje antropometrijskih merenja (bioimpedanca I merenje obima) ;
 • Odrađivanje testa maksimalne snage I aerobne izdržljivosti;
 • Izradu personalizovanog programa vežbanja na MWC platformi zasnovanu na svim prikupljenim saznanjima o stanju I cilju klijenta;
 • Obuku za korišćenje MY WELLNESS aplikacije, preko koje imate pristup vašim podacima (programima treninga, merenjima, program ishrane i istoriji vežbanja) bilo kada i iz bilo kog prostora;
 • Program se izrađuje na dvomesečnom nivou i za to vreme trener radi “online coaching” klijenta preko MWC platforme I vrši eventualne korekcije;
 • kontrolno merenje nakon mesec dana i na kraju programa, kako bi utvrdili da li su neophodne promene u progamu vežbanja.

Izradu programa vežbanja kao dodatno naplativu uslugu mogu uplatiti i koristiti svi članovi kluba, kao i osobe koje nisu članovi kluba.

Rezervisano mesto

PERSONALNI TRENING 1

PERSONALNI TRENING podrazumeva vežbanje “1 na 1” i ova usluga je pravi izbor za Vas zbog personalizovanog i planskog pristupa fitnesu! Podrazumeva vežbanje jedne osobe sa personalnim trenerom u trajanju od 60 minuta. Takav vid treninga daje najbolje efekte u najkraćem roku. Naš stručni tim trenera je tu da Vam pomogne i da Vas vodi do vašeg cilja!

Personalne treninge kao dodatno naplativu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu, osim članova koji su se opredelili za neki od formata ili Multi group članarinu. Uz aktivnu članarinu ova vrsta usluge nema vremensko ograničenje u pogledu iskorišćenja.

Rezervisano mesto

PERSONALNI TRENING PAKET 12 – 1 MESEC

PAKET 12 PERSONALNIH TRENINGA podrazumeva vežbanje “1 na 1”. Podrazumeva vežbanje jedne osobe sa personalnim trenerom, 12 puta u toku meseca na treningu koji traje 60 minuta. Takav vid treninga daje najbolje efekte u najkraćem roku.

Paket personalnih treninga kao dodatno naplativu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu, osim članova koji su se opredelili za neki od Formata ili Multi group članarinu. Paket personalnih treninga traje traje mesec od dana uplate i aktivacije paketa i ne može se produžiti (bez obzira na broj odrađenih termina). Pod aktivacijom paketa podrazumeva se datum prvog odrađenog treninga nakon uplate. Ova usluga podrazumeva rezervisane ili fiksirane termine u cilju obezbeđivanja dinamike odrađivanja treninga u željenom terminu.

RASTEZANJE 1 KOM

Vežbe rastezanja spadaju u važan i neizostavan deo svakog treninga u trajanju od 20 minuta. Vežbama rastezanja poboljšavate telesnu sposobnost za bilo koju aktivnost, razvijate pokretljivost zglobova, tetiva, ligamenata i mišića, te na taj način smanjujete i rizik od povreda, poboljšavate cirkulaciju u mišićima i tako skraćujete vreme koje je potrebno za oporavak nakon treninga. Osim što je dobro za mišiće, rastezanje je i efikasno sredstvo za duševnu i telesnu relaksaciju.

Rastezanje kao dodatno naplativu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu. Uz aktivnu članarinu ova vrsta usluge nema vremensko ograničenje u pogledu iskorišćenja.

RASTEZANJE PAKET 12KOM – 1 MESEC

Paket rastezanja podrazumeva 12 rastezanja, u trajanju od 20 minuta. Vežbe rastezanja koje spadaju u važan i neizostavan deo svakog treninga. Vežbama rastezanja poboljšavate telesnu sposobnost za bilo koju aktivnost, razvijate pokretljivost zglobova, tetiva, ligamenata i mišića, te na taj način smanjujete i rizik od povreda, poboljšavate cirkulaciju u mišićima i tako skraćujete vreme koje je potrebno za oporavak nakon treninga. Osim što je dobro za mišiće, rastezanje je i efikasno sredstvo za duševnu i telesnu relaksaciju.

Rastezanje kao dodatno naplativu uslugu, pored članarine, mogu uplatiti i koristiti svi članovi koji imaju aktivnu članarinu. Paket rastezanja traje mesec dana od dana uplate i aktivacije paketa. Pod aktivacijom paketa podrazumeva se prvi rezervisani termin.

Rezervisano mesto

SKY12 – 1 MESEC

28.362RSD

Skill ATHLETIC CLASS je čas koji je nastao detaljnim analizama nedeljnih potreba za fizičkom aktivnošću. Sve što je potrebno za trening sportiste mi smo prilagodili treningu rekreativaca i to na najsavremenijem poligonu za funkcionalni trening koji je opremljen poslednjim fitnes novitetima. Kroz planski trening srednje visokog intenziteta u trajanju od 45 minuta, koji se sprovodi po unapred utvrđenom rasporedu održavanja obuhvatili smo sve segmente kvalitetnog vežbanja ( snagu, izdrljivost I kondiciju.) Namenjen je svima koji žele da podignu svoj trenutni nivo forme, da ubrzaju svoj put do letnje linije i za sve koji žele da osete šta je dobar trening .

Zbog ograničenog broja od maksimalno 6 korisnika po terminu neophodna je rezervacija, koju stičete uplatom ove usluge I tako obezbeđujete svoje mesto na treningu. Rezervaciju možete izvršiti putem telefona, elektronske pošte ili lično na recepciji kluba. Uslugu možete otkazati najmanje 12 sati pre početka. Ukoliko rezervisana usluga nije otkazana na vreme, klub nema obavezu da izvrši povraćaj uplaćenog novca.

Ova usluga obuhvata korišćenje kupskih peškira i suve finske saune, sat vremena pre ili posle termina treninga. Korisnik ove usluge sa sobom treba da ponese čistu opremu za trening i dokument sa slikom ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).