Fitness centar teretana Beograd Sky Wellness

4Kinesis je nastao kao potreba da se ljudima približi fizička aktivnost kako bi poboljšali kvalitet svog života. Pomoću ovog inspirišućeg koncepta ponovo otkrivamo lepotu slobodnog i prirodnog pokreta .

 

Na Kinesis spravama je moguće izvođenje preko 250 najrazličitijih vežbi koje poboljšavaju snagu, fleksibilnost i ravnotežu. Takođe, Kinesis omogućava izvođenje vežbi koje uključuju posebne grupe mišića na različitim nivoima opterećenja, kao i izvodjenje pokreta koji uključuju nekoliko mišićnih grupa (kinetičkih lanaca). Sve pokrete je moguće izvoditi u tri dimenzije.