PAMETNA KUPOVINA:
Individualni program vežbanja na oblaku

Koristeći PRESCRIBE aplikaciju, na mywellness cloud sistemu, trener će vam napaviti individualno dizajniran program vežbanja koji obuhvata:
• antropometrijsko merenje
• merenja telesnog sastava
• submaximalni test izdržljivosti
• maximalni test snage (po potrebi)
• profilisanje klijenta (aspiration map)
• uzimanje podataka o povredama i zdravstvenom stanju klijenta
• obuku za korišćenje mywellness cloud platforme
• dvomesečni program treninga (na nedeljnom nivou) na mywellness cloud platformi
• kontrola i usmeravanje od strane našeg tima trenera